Tadeusz Mazowiecki ostatni premier PRL-1

Tadeusz Mazowiecki ostatni premier PRL, a zarazem pierwszy premier III RP to bardzo znacząca postać w historii Polski. Polski polityk i publicysta. Urodzony w Płocku. Student wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim, studiów tych niestety nie udało mu się ukończyć. Prowadził bardzo aktywne życie studenckie – pełnił funkcję przewodniczącego Akademickiej Spółdzielni Wydawniczej oraz czynnie działał w Stowarzyszeniu PAX. Udzielał się również w kościele – został współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Związany z wydawnictwem “Tygodnik Powszechny”, redagował także tygodnik “Dziś i Jutro”, “Słowo Powszechne”, a także był redaktorem naczelnym gazety “Wrocławski Tygodnik Katolików”.

Swoją karierę polityczną rozpoczął jako działacz katolickiego koła “Znak” – był tam posłem na sejm. Koło to protestowało przeciwko brutalnemu radzeniu sobie władz komunistycznych z demonstracjami. Poseł na Sejm PRL III, IV i V kadencji. Swoją działalność prowadził w latach 1961-1972. W latach 70 Tadeusz Mazowiecki był mocno związany z opozycją. W latach 1972-1981 Pełnił funkcję wiceprezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Sprzeciwiał się zmianom w konstytucji PRL, nawoływał do demonstracji, a także wspierał strajkujących stoczniowców. W 1981 roku został mianowany redaktorem naczelnym “Tygodnika Solidarność”. Podczas stanu wojennego władze PRL internowały go. Wolność odzyskał dopiero po dwóch latach. Tadeusz Mazowiecki był jednym z głównych doradców Lecha Wałęsy. Dzięki temu miał on wpływ na obrady “okrągłego stołu”. Mianowany został na prezesa rady ministrów. Pełniąc funkcję premiera wprowadził wiele reform dzięki którym między innymi poszerzył swobodę obywatelską oraz wprowadził system wielopartyjny. Jednym z najważniejszych zadań należących do Tadeusza Mazowieckiego w tym czasie było “uzdrowienie” gospodarki – zahamowanie hiperinflacji oraz bezrobocia.

W latach 90 Tadeusz Mazowiecki kandydował na prezydenta, pod hasłem wyborczym – “siła spokoju”. W ramie w ramię konkurował z Lechem Wałęsą – oboje kandydaci reprezentowali Solidarność. Niestety nie został wybrany – wielkim zaskoczeniem był fakt iż nie wszedł on nawet do drugiej tury wyborów. Po wyborach zrezygnował z pracy w rządzie.

W latach 1992-1995 wyjechał więc do Bośni i Hercegowiny. Działał jako polityk chadecki. Pełnił tam z ramienia ONZ funkcję wysłannika Komisji Praw Człowieka. Był on sprawozdawcą konfliktu w byłej Jugosławii. Podał się do dymisji. Otrzymał on honorowe obywatelstwo Sarajewa oraz został odznaczony Złotym Orderem Herbu Bośni w 1996 roku.

W Polsce w późniejszych latach przewodniczył Unii Wolności.

Zajmował się tworzeniem tzw. małej konstytucji, która obowiązywała na przełomie 1989 roku. W latach 90 pracował on także nad konstytucją, która została uchwalona w 1997 roku. Został on autorem preambuły do ustawy zasadniczej.

Tadeusz Mazowiecki to uhonorowany obywatel naszego kraju. Autor wielu publikacji oraz książek. Laureat nagrody świętego Wojciecha, którą otrzymują osoby, które przyczyniają się do duchowej integracji narodów. Mazowiecki otrzymał także Order Orła Białego w 1995 roku. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, dzięki poparciu Związku Niezależnych Intelektualistów “Krug 99” i Międzynarodowego Centrum Pokoju w Sarajewie. Uhonorowany nagrodą Jana Nowaka-Jeziorańskiego w 2004r.

Tadeusz Mazowiecki pełnił funkcję doradcy obecnego w roku 2010 prezydenta Polski – Bronisława Komorowskiego. Brał on udział w wielu debatach politycznych, które były organizowane w Pałacu Prezydenckim.

Zmarł 28 października 2013 roku w szpitalu w Warszawie. Pogrzeb Tadeusza Mazowieckiego miał charakter państwowy. Na dzień pogrzebu ogłoszono żałobę narodową. Został pochowany na małym cmentarzu w podwarszawskich Laskach na terenie zakładu dla niewidomych z którym był związany od lat. Dzień 29 października został uchwalony przez Senat dniem pamięci o byłym premierze. Tadeusz Mazowieckim był ojcem trzech synów: Wojciecha, Adama i Michała. Był dwukrotnie żonaty.

Upamiętniając osobę Tadeusza Mazowieckiego nazwano m.in. rondo w Piasecznie ulicę w Częstochowie oraz park w Warszawie. W Ogrodzie Sprawiedliwych w Warszawie postawiono obelisk upamiętniający jego osobę, a także zasadzono pamiątkowe drzewo. Na Uniwersytecie Warszawskim Zainaugurowano działalność katedry im. Tadeusza Mazowieckiego. W 2017 roku na warszawskim Mokotowie odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku, w którym mieszkał Tadeusz Mazowiecki.